DE VRIENDEN VAN DE KOPERGIETERY

Creatiehuis KOPERGIETERY heeft zich de afgelopen 30 jaar ontwikkeld tot een creatieve thuis voor vele kinderen en jongeren. Een plek waar kunstparticipatie voor iedereen mogelijk moet zijn. KOPERGIETERY streeft ernaar elk kind de kans te geven om deel uit te maken van de werking, hetzij als deelnemer, hetzij als publiek.

Om deze missie en visie verder uit te bouwen, richt KOPERGIETERY ‘De vrienden van KOPERGIETERY’ op, een initiatief onder vleugels van de eigen werking. De vrienden van KOPERGIETERY  wordt een flexibele open structuur van vrienden, collega’s, familie, sympathisanten,...  De financiële bijdrages van haar leden zal in de eerste plaats aangewend worden voor (KOPERGIETERY)projecten gericht op kinderen die zelf minder of helemaal niet in de mogelijkheid zijn om aan kunst te participeren.

Met ‘de vrienden’ streven we naar een betere ondersteuning van projecten als bijvoorbeeld ‘Petites Visites’ waarbij artiesten op bezoek gaan bij kinderen die in ziekenhuizen verblijven, of het organiseren van ateliers voor kinderen in armoede.

KOPERGIETERY houdt alle vrienden d.m.v. een digitale nieuwsbrief op de hoogte van de gerealiseerde projecten of activiteiten.

 

Iedereen kan vriend worden van KOPERGIETERY!
Elke bijdrage zal zorgvuldig worden ingezet. Ook doneren als bedrijf is mogelijk.
U geniet belastingvermindering bij bijdrages vanaf 40 euro, waarbij u 45% van het geschonken bedrag kan recupereren.
Om vriend te worden, vragen we u het vriendenformulier in te vullen. Dat vindt u hier.

Naast de wetenschap dat u kinderen blij heeft gemaakt, mag u van KOPERGIETERY een uitnodiging voor speciale evenementen verwachten op tijd en stond.

De mogelijke vriendenformules zijn:

- 20 euro
- 40 euro (vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar)
- 100 euro  
- 200 euro 


VRIEND WORDEN? KLIK HIER.

 

*DANK*
het hele team van KOPERGIETERY