Privacyverklaring

KOPERGIETERY houdt in een aantal gevallen persoonlijke gegevens van u bij om onze diensten te kunnen verstrekken. We vinden het belangrijk uw vertrouwen of privacy niet te schenden. KOPERGIETERY somt hieronder op hoe wij omgaan met persoonlijke gegevens.

Cookies
Onze site gebruikt cookies om het webverkeer te meten. We gebruiken ze echter niet voor reclamedoeleinden. U kunt cookies uitzetten via uw browser.

Persoonlijke gegevens

KOPERGIETERY verzamelt persoonsgegevens bij:

1. HET RESERVEREN VAN TICKETS
Wanneer u online tickets reserveert, vragen wij u enkele persoonsgegevens op te geven. Dit hebben we nodig om de reservatie te kunnen verwerken, en u per mail op de hoogte te brengen van uw reservatie (bevestiging en herinnering). Deze gegevens worden opgeslagen in een externe database (gehost op beveiligde servers van Combell). Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven. 

2. COMMUNICATIE
Wanneer u ons e-mailt of post verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. In geval de situatie erom vraagt, zullen wij uw persoonsgegevens vragen (bv. voor het reserveren van een ticket). Digitale communicatie wordt opgeslagen op beveiligde servers van onze IT-partner. Nieuwe contactgegevens (als bv. adres, telefoon, mailadres en in geval van atelierkinderen geboortedatum) kunnen mogelijks bij de reeds bestaande persoonsfiche in ons databestand gevoegd worden zodat wij u in de toekomst efficiënt kunnen contacteren. 

3. MARKETING
KOPERGIETERY maakt gebruik van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Wij verzenden zowel digitaal als per post informatie over onze activiteiten. 

Het betreft hierbij onze e-nieuwsbrief (e-flash), ons 3-maandelijks magazine en (zeer) occasioneel aanbiedingsmails.

- e-flash
Digitale nieuwsbrief die om de 2 à 3 weken wordt verstuurd. Inschrijvingen gebeuren automatisch door de persoon in kwestie via onze website. KOPERGIETERY zelf voegt enkel bij specifieke aanvraag nieuwe personen toe.  Ingeschrevenen kunnen zichzelf makkelijk weer uitschrijven via de uitschrijfmodule onderaan de nieuwsbrief. KOPERGIETERY werkt met het mailsysteem Mailchimp, dat aan alle privacyregels voldoet.

- magazine KOPERGIETERY
Een driemaandelijks papieren magazine verstuurd per post. Inschrijvingen gebeuren via KOPERGIETERY. Hiertoe vult u het invulformulier (op de hoogte) in via onze website of vraagt u het magazine aan via het onthaal. Uitschrijven kan door het onthaal van KOPERGIETERY te contacteren (info@ of 09 266 11 44).

- occasionele e-mails
Soms wensen we ons publiek eenmalig op de hoogte te brengen van een interessante of nieuwe kort-op-de-bal-activiteit. Hiertoe gebruiken we de contactgegevens die we verzamelden via het reserveringsbestand. Wie via onze site reserveerde, kan dus eenmalig een aanbod-e-mail ontvangen.

Uw gegevens beheren/verwijderen:

Iedereen kan inzage krijgen in zijn of haar persoonsgegevens die worden bijgehouden door KOPERGIETERY. Inzage, wijzigingen of verwijderingen kunnen via het onthaal van KOPERGIETERY aangevraagd worden. In dat laatste geval zullen wij alles wissen uit onze systemen. 

Indien u zich laat verwijderen, zal u uiteraard geen communicatie van KOPERGIETERY meer kunnen ontvangen. Indien u - na verwijdering - opnieuw reserveert, bent u opnieuw opgenomen in ons (reservatie)databestand.

Vragen?

KOPERGIETERY
info@kopergietery.be
09 266 11 44