KG Rabot

(c) Kopergietery
(c) Kopergietery
(c) Kopergietery

De artistieke expertise van KOPERGIETERY wordt sinds 2009 ook ingezet in de Gentse volkswijk Rabot, waar KOPERGIETERY haar tweede theaterzaal heeft: KG RABOT. De wijk Rabot geldt als één van de armste wijken in de stad en kent een hoge concentratie aan diverse nationaliteiten.

Via wijkgerichte artistieke projecten zoekt KOPERGIETERY aansluiting met de bewoners; dit gebeurt vooral door samen te werken met wijkorganisaties en/of (wijk)kunstenaars. Zo realiseerde KOPERGIETERY samen met de daar gevestigde Freinetschool Mandala enkele dramaprojecten (Zingeling, Jong Geweld,... ) en het literaire project Soepletters.  Voor Soepletters werden alle klassen van de lagere school ingezet, met als resultaat een Nederlands leesboek op maat van de - vaak anderstalige - kinderen.
Naast dergelijke artistieke projecten, worden er ook wekelijks Theaterateliers georganiseerd voor kinderen uit de wijk. Doel is om hen te laten kennis maken met theater, en – wie wil – te laten doorstromen naar de reguliere theaterateliers.

Sinds juni 2012 heeft de wijk een eigen buurtrestaurant (eetcafé Toreke) waarvoor KOPERGIETERY helpt in de culturele programmatie.

De RABOTATELIERS (theaterateliers voor kinderen en jongeren uit de wijk) voor kinderen uit de wijk Rabot tussen 8 en 12 jaar starten voor seizoen 2017-2018 in oktober. In samenwerking met de wijkscholen, kinder- en jongerenwerking El Paso en Brede School Rabot organiseert KOPERGIETERY wekelijks ateliers. Thematisch volgen deze ateliers vaak dezelfde inhoudelijke insteek als de reguliere wekelijkse ateliers in de KOPERGIETERY (Blekerijstraat). De Rabotateliers kennen - net zoals de reguliere ateliers – een publiek toonmoment tijdens Wild Weekend (mei 2018).

In seizoen 2017-2018 worden de ateliers begeleid door docenten Tim Van Nuffel, Soetkin Vervaet, Pieter Dewulf en Pascal Buyse. Samen met De Handelsbeurs werken we verder aan het muziekatelierproject ‘Blazen/Zuchten’, dat vorig seizoen een eerste afronding kende.

Net zoals voorgaande jaren, presenteert KOPERGIETERY twee keer per jaar CinéRABOT i.s.m. eetcafé Toreke. CinéRABOT is een gezellige woensdagnamiddag met een familiefilm, voorafgegaan door een bijzondere kortfilm en gevolgd door een fijn culinair extraatje voor de kinderen. Data voor dit seizoen zijn di 30 oktober 2017 (met de première van de live animatietheatervoorstelling 'Ko met de vlo') en wo 14 februari 2018.

Verder presenteert KOPERGIETERY gedurende het jaar verscheidene VOORSTELLINGEN in theaterzaal KG RABOT. KOPERGIETERY stelt deze multifunctionele zaal ook zoveel mogelijk open voor andere organisaties. Zo wordt er elke woensdag gratis boksles gegeven door Jurgen Haeck. Elke donderdag kunnen kinderen en jongeren er dan weer terecht voor ‘open jamlessen breakdance’ tussen 19u en 22u door Together We Stand (Sam De Waele en/of Karim Kalonji).

 

SPECIFIEKE PROJECTEN 2017-2018:

MUZIKAAL/THEATRAAL ONDERZOEK i.s.m. de Handelsbeurs

Blazen en zuchten.
Muziek en theater.

Met als inzet: de lucht uit onze longen.

KOPERGIETERY & de Handelsbeurs bundelen hun krachten voor een artistiek onderzoek met professionele muzikanten, theatermaaksters/docenten en een 20-tal kinderen. Van oktober 2016 tot mei 2017 werkte de ploeg aan een dubbelonderzoek rond muziek en theater. Theatermaakster Dahlia Pessemiers en muzikant Bart Maris onderzochten samen met de jongeren theatrale muziek, docenten Soetkin Vervaet en Tim Van Nuffel onderzoeken muzikaal bewegingstheater. Een afronding werd gepresenteerd tijdens Wilde Week 2017. 

Dit seizoen werken ze verder aan hun onderzoek.

 

CONTACT

Ellen Preckler * rabot@kopergietery.be - 09 266 11 42